Bulgarian / БългарскиEnglish / Английски

Посетете още:


Официален сайт на Община Сливен
Гледай на живо

Участници във фестивала 2011


Детски танцов ансамбъл "ВЕСЕЛИЕ" - гр. Сливен, България

Фолклорен танцов ансамбъл "БЪЛГАРЧЕ" - гр. Сливен, България

Детско-юношеска танцова студия "АГЛИКА" - гр. Сливен, България

Детски танцов състав "ДЕТЕЛИНА" - гр. Сливен, България

Фолклорен танцов ансамбъл "Тракийче", Сливен, България

Танцови състави при Културно-просветните дружества на каракачаните

Детски фолклорен състав "ИМЕДИ" Гр. Зестапони, Грузия

Детски фолклорен състав "ЦЮЦЮРУКС" ГР. Телсиай, Литва

Фолклорен танцов състав "КЛАСЕК" Миклавз при Ормозу, Словения

Ансамбъл за фолклорни танци и песни "КОЧО РАЦИН" Скопие, Македония

"ХАТЕГАНА" Хунедоара, Румъния

Фолклорен ансамбъл "СТАРИ ДУШАНОВАЦ" Белград, Сърбия

Танцов ансамбъл за деца и младежи при турската корпорация за радио и телевизия Анкара, Турция

Танцов ансамбъл "РАДОСТ" Виница, Украйна

Училище по изкуствата "ТЕБЛАБ" Будапеща, Унгария

Ансамбъл "КАНЬОШ" Черна Гора