Bulgarian / БългарскиEnglish / Английски

Посетете още:


Официален сайт на Община Сливен
Гледай на живо

Участници във фестивала 2010


Фолклорен танцов ансамбъл "ВЕСЕЛИН МАСЛЕСА" - гр. Баня Лука, Босна и Херцеговина

Фолклорен танцов ансамбъл "БЪЛГАРЧЕ" - гр. Сливен, България

Балет за деца и младежи "КЕС" - гр. Зойленрода, Германия

Детски танцов ансамбъл "ВЕСЕЛИЕ" - гр. Сливен, България

Детски фолклорен танцов състав "ПШАНИ" - гр. Кутаиси, Грузия

Детски фолклорен ансамбъл "ИЗВОРЧЕ" - гр. Сливен, България

Фолклорен състав "СИЛИНУКАИ" и "РАТИЛЕЛИС" - гр. Каунас, Литва

Детско-юношеска танцова студия "АГЛИКА" - гр. Сливен, България

Фолклорен състав "МОСТЕНИТОРИИ" - гр. Ниспорени, Молдова

Детски танцов състав "ДЕТЕЛИНА" - гр. Сливен, България

Детски фолклорен танцов състав "МУРЕШЕЛУЛ" - гр. Лудуш, Румъния

Танцови състави при Културно-просветните дружества на каракачаните

Детски фолклорен танцов състав на с. Ланкова Вас - Словения

Детски танцов състав "ЗИЯ ГЬОКАЛП" при началното училище в гр. Комлуча, обл. Анталия, Турция

Гайдарски оркестър при НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ" - гр. Котел, България

Фолклорен детски танцов състав "ДИВО КАЛИНОВЕ" - гр. Каменец-Подилски, Украйна

Фолклорен танцов състав "МАТИТ Я МАЯТ" - гр. Холола, Финландия