Bulgarian / БългарскиEnglish / Английски

Посетете още:


Официален сайт на Община Сливен
Гледай на живо


20 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ
СТАТУТ:


Международният детски фолклорен танцов фестивал ще се проведе от 21 до 26 май 2016 г.
Фестивалът няма конкурсен характер.
Възрастта на участниците е 8-14 години.
Всяка група приготвя за участието си:
- блок-програма до 10 минути;
- програма над 30 минути;
- фрагменти за дефилиране.

Всички участници се настаняват в хотел. Разходите за нощувка и хара по време на фестивала за сметка на организаторите. Общият брой на групата (участници, придружаващи, музиканти, шофьори) е 32 човека.
Всеки състав поема пътните разходи до Сливен и обратно. Разгодите за гориво в рамките на фестивалната програма се поемат от Община Сливен.
Молбите за участие и рекламните материали се приемат не по-късно от 15 януари 2016 г.


Адрес:
ОБЩИНА СЛИВЕН
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ
бул. „Цар Освободител” 1
тел. 044 611 106; 044 611 223; 044 611 220; 044 663 186
факс: 044 662 350
e-mail: vaniash@abv.bg; dorakumanova@abv.bg
www.folkfest.sliven.bg